Garantie & Service

Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door ons hersteld.

De garantie op al onze producten is zes maanden na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Zie ook 'Algemene voorwaarden, artikel 7: aansprakelijkheid/garantie'